SĄLYGOS IR TAISYKLĖS


1. Sąvokos

1.1 “Paslaugos teikėjas” – Transfer.lt.
1.2 “Klientas” – asmuo, sutinkantis su paslaugos pasiūlymu.
1.3 “Paslauga” – transportavimo paslauga, dėl kurios susitaria paslaugos teikėjas ir klientas.
1.4 “Užsakymo forma” – dokumentas, kuriame pateikiama smulki informacija apie paslaugą, siunčiamas elektorniniu paštu klientui, kaip paslaugos užsakymo patvirtinimas.
1.5 “Užsakymo patvirtinimas” – elektroniniu paštu atsiųstas paslaugos/užsakymo patvirtinimas.
1.6 “Vykimo patvirtinimas” – elektorniniu paštu, įprastai prieš 2 dienas iki paslaugos teikimo, atsiųstas patvirtinimas, kuriame pateikiama informacija apie vykimą.
1.7 “Užsakymas” yra keleivio prašymas dėl pervežimo/transportavimo.

2. Paslaugos taisyklės

2.1 Paslaugos kainos pateikiamos tinklapyje www.transfer.lt arba kitos kainos, suderinamos raštu užsakymo patvirtinimo metu.
2.2 Kainos gali keistis be išankstinio perspėjimo. Tačiau, tarp paslaugos teikėjo ir kliento suderintos ir patvirtintos kainos išlieka nepakitusios.
2.3 Bet kokie su paslauga susiję pasikeitimai gali nulemti kainų pasikeitimus, kurie atspindi bet kokius paslaugos teikėjo kaštų pokyčius.
2.4 Bet kuriems užsakymams, atliktiems rugsėjo mėn. 1 dienai, gruodžio mėn. 23, 24, 25, 26, 31 dienoms, sausio mėn. 1 dienai, Šv. Velykų dieną taikomas papildomas 50% mokestis.
2.5 Paslaugos užsakymai gali būti atlikti telefonu,faksu, elektroniniu paštu ar internetu.
2.6 Paslaugos teikėjas gali panaikinti be kokį paslaugos užsakymą prieš patvirtinimą.
2.7 Klientai, atlikdami užsakymus telefonu, faksu ar elektorniniu paštu, privalės sutikti su sąlygomis ir taisyklėmis.
2.8 Klientas privalo pateikti visą informaciją, reikalingą paslaugos teikėjui. Ši informacija apima detales apie skrydį, kryptis ir adresus, keleivį ir bagažą bei visas kitas informatyvias detales, kurių reikalauja paslaugos teikėjas.
2.9 Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už klaidingą informaciją, kurią pateikia klientai. Visa informacija, kurią atsiunčia klientas, jam persiunčiama atgal tam, kad klientas galėtų įvertinti, patinkrinti ir būtinai patvirtinti. Tuo atveju, jeigu negaunamas kliento patvirtinimas, paslaugos užsakymas panaikinamas.
2.10 Klientas yra atsakingas už užsakyme pateiktos informacijos išsamų patikrinimą.. Tais atvejais, kai paslaugos teikėjas negali teikti paslaugos dėl netikslios informacijos, taikomos sąlygos, nurodytos dalyse 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.5.
2.11 Jūs galite papildyti informaciją, kurią pateikėte užsakymo formoje bet kuriuo metu. Bet kokie informacijos papildymai, susiję su skryždiu, kryptimis ar transporto tipu, ir atlitki likus 48 val. iki sutarto susitikimo/pasitikimo laiko, (gali) lemti paslaugos panaikinimą ir panaikinimo mokesčių taikymą, aprašytą dalyse 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.5.
2.12 Paslaugos teikėjas gali pakeisti kainas taip, kad šios atspindėtų paslaugos teikimo kaštus. Tokiomis aplinkybėmis pasalugos teikėjas visais būdais stengsis, kad paslauga būtų suteikta.
2.13 Paslaugos teikėjas gali laikas nuo laiko perleisti/subkontraktuoti darbą kitoms transfero agentūroms.
2.14 Jeigu klientas nutaria mokėti už paslaugą po jos suteikimo, reikalingi jo kreditinės kortelės duomenys užtikrinimui, kad paslauga bus apmokėta. Pateikdamas kortelės informaciją, klientas patvirtina užsakomą paslaugą ir tuo suteikia paslaugos teikėjui teisę nuskaityti reikalingą sumą (panaikinimo ar kitų paslaugos kaštų mokesčius) nuo kortelės.
2.15 Nors dažnai pasitaiko dideli skrydžių tvarkaraščių pakeitimai, paslaugos teikėjas sutelks visas pastangas, kad pagal sudarytą susitarimą klientas būtų pasitiktas. Tačiau paslaugos tiekėjas nėra atsakingas už gaišatį dėl tokių aplinkybių.
2.16 Pagal susitarimą pasitikdamas atvykstantį klientą, vairuotojas laukia orouoste viena valandą. Jeigu klientas nesusisiekia su paslaugos teikėju užsakymo patvirtinimo ar vairuotojo patvirtinimo lapelyje nurodytais telefonu, vairuotojas išvyksta iš oro uosto. Tokiu atveju taikomi paslaugos panaikinimo mokesčiai, aprašyti 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.5 dalyse.
2.17 Paslaugos teikėjas sutelks visas pastangas, kad paslauga būtų suteikta su minimaliais nepatogumais. Tačiau paslauga gali būti nesuteikta dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo paslaugos teikėjo. Tokių aplinkybių pavyzdžiai:
- Įvykiai, nulemiantys eismo spustis.
- Apribotas transporto priėjimas
- Kraštutinės ar labai sunkios oro sąlygos
- Paklusimas įsatymui
- Vandalizmas ar terorizmas
- Pramoniniai veiksmai/įvykiai
- Uždelsimas dėl kitų klientų
- Neįprasti Jūsų ar kitų klientų skrydžių pasiketimai
- Bet kokios kitos situacijos, įtakojančios paslaugos teikimą.
2.18 Paslaugos teikėjas sutelks visas pastangas užtikrininimui, kad visi automobiliai atvyktų į oro uostą nustatytu laiku, kuris nurodytas užsakymo formoje. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už gaišatį dėl aplinkybių, kurios nėra nuo jo priklausomos. Visi mūsų automobiliai yra apdrausti klientų ir trečiosios šalies poreikiams, kaip reikalauja licenciją išduodančios institucijos. Tačiau, nors paslaugos teikėjas pasirūpina visuo, kuo privalo, klientas yra pats atsakingas už savo nuosavybę. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už klientų nuosavybės pažeidimą ar praradimą. Keleiviams rekomenduojame įsigyti asmeninį kelionės draudimą .
2.19 Paslaugos teikėjas pasilieka teisę atsisakyti vežti asmenis, kurie yra išgėrę, ar įtarami vartoję narkotikus, ir/ar kurių elgesys gali kelti grėsmę kitiems keleiviams, vairuotojui ar automobiliui.
2.20 Siekiant sutrumpinti keleivio kelionės trukmę paslaugos teikėjas pasilieka teisę kelionės metu pakeisti transporto priemonę.
2.21 Nesant atskiro prašymo pateikti konkretaus automobilio įmonė pasilieka teisę užsakymą vykdyti savo nuožiūra parinkta transporto priemone.

3. Panaikinimas ir užsakymo mokesčiai

3.1 Kai užsakymas yra patvirtintas, bet kokį užsakymo panaikinimą paslaugos teikėjas apmokestina 10Lt mokesčiu.
3.2 Bet koks panaikinimas, atliktas nuo 3 iki 48 val. iki sutarto pasitikimo laiko, apmokestinamas 15% nuo sutarto mokesčio už paslaugą.
3.3 Bet koks panaikinimas, atliktas, kai lieka mažiau nei 3 val. iki sutarto pasitikimo laiko, apmokestinamas 100% nuo sutartos sumos.
3.4 Bet koks panaikinimas, atliktas, kai lieka mažiau nei 48 val. iki sutarto pasitikimo laiko, taikomos sąlygos, nurodytos dalyse 3.2, 3.3, 3.4, ir 3.5.
3.5 Paslaugos teikėjas gali sutikti atsisakyti sąlygų taikymo, aprašytų 3.1, 3.2, 3.3 ir 3.4 dalyse ar sumažinti mokestį tik išimtinais atvejais. Tokiomis aplinkybėmis paslaugos teikėjas gali reikalauti įrodymų. Tam, kad būtų pritaikytos šios sąlygos, paslaugos teikėjas svarstys visus įrodymus, kuriuos pateiks klientas, siekdamas įrodyti, kad jam sąlygos gali būti netaikomos. Tačiau, bet kuriuo atveju paslaugos teikėjo nustatytas mokestis klientui atspindi paslaugos teikėjo kaštus.
3.6 Kai yra atliktas išankstinis apmokėjimas ar banko pervedimas, 6% nuo sumokėtos dalies nėra grąžinami bet kokiomis aplinkybėmis.
3.7 Panaikinimai gali būti atlikti elektroniniu paštu, faksu ar telefonu.
3.8 Elektroniniu paštu – užsakymo panaikinimo laikas ir data yra elektroninio laiško su prašymu panaikinti užsakymą gavimo laikas ir data.
3.9 Faksu – užsakymo panaikinimo laikas ir data yra paslaugos teikėjui faksu atsiųsto pranešimo apie užsakymo panaikinimą laikas ir data (paslaugos teikėjo fakso duomenimis).
3.10 Telefonu – jeigu klientas kalbasi su paslaugos teikėjo įmonės darbuotoju, užsakymo laikas ir data bus suderinti su klientu pokalbio metu. Suderintas laikas ir data yra užsakymo panaikinimo laikas ir data.
3.11 Jūs galite atidėti ar papildyti užsakymą. Jeigu klientas panaikina atidėtą užsakymą, jam taikomas 100 % mokestis nuo suderintos paslaugos kainos, nepaisant to, kada panaikinimas atliktas.


4. Mokėjimo būdai

4.1 Galimi šie mokėjimo už paslaugą būdai:
- Grynaisiais, įsėdus į paslaugos teikėjo transporto priemonę.
- Banko pervedimu iki nustatyto termino

5. Kitos sąlygos

5.1 Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti bet kurią sąlygą be perpėjimų. Jeigu paslauga ar užsakymas patvirtinti ir su taisyklėmis bei sąlygomis sutinkama, tuo pačiu metu jos įsigalioja ir yra taikomos.
5.2 Niekas negali įtakoti ar pakeisti kliento teisių, kurias nustato įstatymai.
5.3 Šios sąlygos paklūsta Lietuvos įstatymams.